معرفی

مشخصات فردی

مرتضی رزاز

نام - نام خانوادگی : مرتضی   رزاز

پست الکترونیکی : m_razaz@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : Electrical & Electronics Engineering
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : Prairie View A&M University at Texas, USA

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : Mathematics
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : The Prairie View A&M University at Texas, USA

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : Electrical Engineering
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : The University of Salford, Manchester at Manchester,UK

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی برق- قدرت

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 39

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1395-07-01

مرتضی رزاز
مرتضی رزاز

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^